SKILS­MÄS­SA FÖR BEYON­CÉ & JAY Z

EF­TER GRAVIDBESKEDET

Veckans NU! - - MIX -

Kom­mer Beyon­cé att bli en en­sam­stå­en­de två­barns­mam­ma? Sång­ers­kan sägs vän­ta barn, men trots det ryk­tas äk­ten­ska­pet med Jay Z va­ra över.

Se­dan 34- åri­ga Beyon­cés sys­ter So­lange Know­les, 29, at­tac­ke­ra­de Jay Z, 46, i en hiss i maj 2014 har upp­gif­ter om skils­mäs­sa och vil­da bråk sur­rat runt pa­ret. En­ligt upp­gift grä­lar de nu mer än nå­gon­sin. Stjär­nor­na sägs till och med ha svårt att va­ra i sam­ma rum och rap­por­te­ras bo i oli­ka de­lar av sitt enor­ma man­sion. De upp­ges in­te ens kun­na hål­la sams in­för dot­tern Blue Ivy, 4. Ny­li­gen ham­na­de ma­kar­na i ett jät­te­bråk.

– Jay fick nog. Han skrek ” Du be­stäm­mer in­te över mig”. Hen­nes re­spons var att kas­ta en mo­bil­te­le­fon ge­nom rum­met. Hon mis­sa­de ho­nom och träf­fa­de en tav­la istäl­let, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

"DU BE­STÄM­MER IN­TE ÖVER MIG"

För till­fäl­let sägs stjär­nor­na bo i varsin del av sitt enor­ma man­sion och de kla­rar in­te av att va­ra i sam­ma rum. Ny­li­gen ham­na­de de i ett jät­te­gräl som slu­ta­de med att Beyon­cé su­la­de en mo­bil­te­le­fon mot rap­pa­ren.

En­ligt upp­gift kan de in­te ens hål­la sams in­för dot­tern Blue Ivy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.