HY­PAD GA­LA

Veckans NU! - - RED CARPET -

Upp­kläd­da till tän­der­na och mer ming­el­sug­na

än van­ligt an­län­de Hol­ly­woods gräd­da till rö­da mat­tan för den

pre­stige­fyll­da ame­ri­kans­ka film- och tv- ga­lan Gol­den Glo­be Awards.

Lou­is Vuit­ton Vac­ker i vitt var svens­ka Ali­cia Vi­kan­der, 27, som bar Lou­is Vuit­ton.

Som häm­tad från 20- ta­let såg La­dy Ga­ga, 29, ut bred­vid sin sti­li­ge fäst­man Tay­lor Kin­ney, 34.

33- åri­ga Ka­te Bosworth glitt­ra­de mest av al­la i sin dress från Dol­ce & Gab­ba­na.

Ny­för­lo­va­de mo­del­len Ro­sie HuntingtonWhiteley, 28, strålade i Saint Lau­rent- stass.

Skå­di­sen Oli­via Wilde, 31, glitt­ra­de i Mi­chael Kors- fodral.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.