MA­RI­AH CA­REY FÖR­LO­VAD MED MILJARDÄRS- JA­MES!

HÄR GÅR DET UN­DAN

Veckans NU! - - RED CARPET - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Hon sa ja! När mul­ti­mil­jar­dären Ja­mes Pac­ker fri­a­de, allt­så. Ny­li­gen vi­sa­de sång­di­van Ma­ri­ah Ca­rey upp en enorm di­a­mant­ring på väns­ter ring­fing­er.

Det går snabbt i kär­lekska­ru­sel­len ibland. Ma­ri­ah Ca­rey, 46, skil­de sig från ma­ken tilli­ka pap­pan till tvillingarna Mo­roc­can och Mon­roe i ok­to­ber 2014. Ba­ra må­na­der se­na­re bör­ja­de hon dej­ta mil­jar­därs­man­nen Ja­mes Pac­ker, 48. Nu, mind­re än ett år se­na­re, har han fri­at! Och det med rå­ge – ring­en han gav sång­ers­kan sägs va­ra värd 70 mil­jo­ner kro­nor! Den gla­da ny­he­ten be­kräf­ta­des den 22 ja­nu­a­ri av Ca­reys stab.

– Ja, de förlovade sig ikväll i New York, sä­ger Ma­ri­as pressta­les­man.

ÄK­TEN­SKAP NUM­MER TRE

En­ligt upp­gift har pa­ret in­te hun­nit be­stäm­ma ett bröl­lops­da­tum än, men gläd­je­be­ske­det har re­dan hun­nits fi­ras med en stor fest i Ele­ven Ma­di­son Park i New York. Ma­ri­ah och Ja­mes an­län­de hand i hand och Ma­ri­ah strålade av lyc­ka.

– Hon ha­de ett stort le­en­de på läp­par­na, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Daily Mail.

Äk­ten­ska­pet blir Ma­ri­a­hs tred­je. Förutom Nick har Ma­ri­ah ock­så va­rit fru till skiv­bo­lags­bos­sen Tom­my Mot­to­la. Även Ja­mes gäng­ar sig för tred­je gång­en.

Ma­ri­ah Ca­rey ska gå al­tar­gång­en ner för tred­je gång­en! Pojk­vän­nen tilli­ka af­färs­man­nen Ja­mes Pac­ker, har näm­li­gen gått ner på knä. Sång­ers­kan vi­sa­de ny­li­gen stolt upp sin enor­ma di­a­mant­ring. "RING­EN ÄR VÄRD

70 MIL­JO­NER"

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.