NICK ÄR CHOC­KAD

Veckans NU! - - RED CARPET -

Ma­ri­a­hs ex Nick är en­ligt upp­gift väl­digt choc­kad över ex­fruns snab­ba för­lov­ning med Ja­mes.

– Han stöt­tar Ma­ri­ah och Ja­mes, men han är li­te choc­kad, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Nick och Ma­ri­ah an­sök­te om skils­mäs­sa i de­cem­ber 2014. Of­fi­ci­ellt har skils­mäs­san in­te gått ige­nom än.

– Nick kän­ner sig li­te ne­re, även om han viss­te att det kun­de hän­da. Det gör ont, sä­ger käl­lan.

Ma­ri­ah har re­dan va­rit gift två gång­er. Förs­ta gång­en var mel­lan 1993 och 1997, med skiv­bo­lags­mo­gu­len Tom­my Mot­to­la, idag 66.

De har tvillingarna Mor­rocan och Mon­roe, 4, till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.