ETER STRIPPKLUBBSSKANDALEN KYLIE & TY­GA I STORBRÅK!

Veckans NU! - - HOTTIE - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

åter­i­gen ha ham­nat i ett mas­sivt bråk. An­led­ning­en? Ty­ga kun­de in­te hål­la fing­rar­na för sig själv när han be­sök­te en natt­klubb…

FLÖR­TA­DE MED DAN­SA­RE

Ty­ga är of­ta ute och fes­tar på de mest ex­klu­si­va klub­bar­na i Hol­ly­wood. När rap­pa­ren be­sök­te ute­stäl­let Ace of Di­a­monds ny­li­gen fick han en­ligt upp­gift in­te ba­ra en ut­an fle­ra lap dan­ces av strip­por.

– Han fick pri­va­ta sho­wer av sin favoritstrippa, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe och fort­sät­ter:

– De två klic­kar verk­li­gen, och stäm­ning­en mel­lan dem är all­tid ex­plo­siv. I slu­tet av kväl­len sa strip­pan till Ty­ga att han ska ringa hen­ne när han är re­do att va­ra med en äld­re kvin­na.

VILL IN­TE TRÄF­FAS

När Kylie fick re­da på vad pojk­vän­nen haft för sig blev hon en­ligt upp­gift ra­san­de. Nu har hon sagt att Ty­ga ska hål­la sig bor­ta från hen­ne.

– För­ut var de oskilj­ak­ti­ga. Nu syns de knappt ihop. Ty­ga har tur om han får träf­fa Kylie varan­nan vec­ka, sä­ger en käl­la.

Istäl­let har re­a­li­ty­stjär­nan om­gett sig med si­na tjej­kom­pi­sar.

– De shop­par och äter lunch ihop. Hon är lyck­lig ut­an Ty­ga, sä­ger käl­lan.

Ty­ga var ny­li­gen på natt­klub­ben Ace of Di­a­monds i Los Ang­e­les och fick då en privat dans av sin favoritstrippa. En­ligt upp­gift ska hon ha sagt att han ska ringa hen­ne när han är re­do för en äld­re kvin­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.