SCOTT DI­SICK HAR KÖPT NYTT HUS

Veckans NU! - - MIX -

Ef­ter upp­brot­tet från Kourt­ney Kar­dashi­an har Scott Di­sick, 32, va­rit li­te in­sta­bil. Nu har han i al­la fall sitt på det tor­ra när det kom­mer till bo­en­de. Re­a­li­ty­stär­nan har näm­li­gen lagt van­tar­na på en maf­fig ungkarlslya i Ka­li­for­ni­en.

– Det finns sju sov­rum. Det är som gjort för ” The Lord”, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.