NAK­NA Läp­par

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

Det finns ing­et som är mer rätt just nu än nu­de- fär­ga­de läp­par. Det bäs­ta av allt är att det finns en upp­sjö ny­an­ser att väl­ja mel­lan. Puss!

Cha­nel Iman

För att va­ra med och täv­la, sva­ra rätt på täv­lings­frå­gan och skic­ka in namn och post­a­dress till: vec­kan­snutav­ling@ fri­da­for­lag. se Märk mej­let "Isa­do­ra". Vi vill ha ditt svar se­nast den 17 feb­ru­a­ri 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.