LI­AM FI­LAR PÅ SOLO­MU­SIK

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

One Direc­tion har ta­git en pa­us, men fans kan va­ra lug­na. Kil­lar­na kom­mer an­tag­li­gen in­te kun­na hål­la sig bor­ta från mu­si­ken, ut­an tes­ta på att gö­ra so­lo­kar­riä­rer. Li­am Pay­ne, 22, tea­sa­de fan­sen med en li­ten bit av en sång på Instagram ny­li­gen.

– En låt jag skrev igår, skri­ver stjär­nan till vi­de­oklip­pet som är un­ge­fär sex se­kun­der långt.

Lou­is fång­a­des på bild da­gen ef­ter be­bi­sen kom till värl­den. Kort ef­ter att det här fo­tot togs åk­te han hem till Bri­a­na…

… som bor i det här mo­des­ta hu­set i Ca­la­ba­sas, Ka­li­for­ni­en. En­ligt käl­lor ska Lou­is be­ta­la ett saf­tigt un­der­håll till hen­ne och be­bi­sen.

Idag är sång­a­ren ihop med skå­di­sen Da­ni­el­le Camp­bell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.