STJÄR­NAN ÄR IN­TE KLAR ÄN JOR­DAN BLIR SEXBARNSMAMMA

Veckans NU! - - EXTRA! - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Hon må re­dan ha fem vack­ra ung­ar, men det stop­par in­te Ka­tie Price från att ad­de­ra en sjät­te knodd till fa­mil­jen.

Ka­tie ” Jor­dan” Price, 37, sägs gö­ra allt för att bli gra­vid igen. Stjär­nan har re­dan sö­ner­na Har­vey, 13, Ju­ni­or, 10, och Jett, 2, samt dött­rar­na Prin­cess Ti­aa­mii, 8, och Bun­ny, 1, men vill verk­li­gen ut­ö­ka bar­naska­ran till­sam­mans med ma­ken Ki­e­ran Hay­ler, 28, som är far till de två yngs­ta.

– Jag kom­mer att fort­sät­ta tills lä­kar­na sä­ger att det in­te går läng­re, har hon ti­di­ga­re

sagt om att skaf­fa fler be­bi­sar.

HELT UT­MAT­TAD

En­ligt upp­gift har Ka­tie bör­jat gö­ra allt för att bli gra­vid igen. Hon går på en spe­ci­ell di­et, tar kost­till­skott samt har sam­lag med ma­ken så of­ta som möj­ligt. – På de da­gar som hon är fer­til lig­ger hon och Ki­e­ran sex gång­er om da­gen. Han är helt ut­mat­tad, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Det här är vik­tigt för hen­ne. Hon har en kon­stant läng­tan ef­ter att ha en li­ten be­bis i sitt liv.

Snart har du ett helt fot­bollslag, Ka­tie!

X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R "DE LIG­GER SEX GÅNG­ER OM DA­GEN"

Ka­tie ” Jor­dan” Price är re­do att bli gra­vid igen. Nu sägs hon vil­ja skaf­fa sitt sjät­te barn. Det blir i så fall det tred­je för ma­ken Ki­e­ran Hay­ler.

Ka­tie med bar­nen Ju­ni­or, Har­vey, Jett, Bun­ny och Prin­cess.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.