ORLANDOS HE­TA NATT MED SELENA

SVE­KET MOT KATY PER­RY

Veckans NU! - - NEWS - AV: PAULINA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP, BULLS

Att dej­ta en ef­ter­trak­tad Hol­ly­wood­hunk har si­na för- och nack­de­lar. För Katy Per­ry blev det ny­li­gen tyd­ligt när hen­nes pojk­vän Orlando Bloom fång­a­des på in­ti­ma bil­der ihop med ex­flam­man Selena Go­mez.

Skå­di­sen Orlando Bloom, 39, och sång­ers­kan Katy Per­ry, 31, har ki­lat sta­digt i näs­tan ett halv­år och på sisto­ne har de setts ihop allt of­ta­re. Men nu ver­kar svar­ta moln seg­la in på den ro­saskim­ran­de kär­leks­him­len. På nya bil­der syns Orlando my­sa till det re­jält med sin gam­la flam­ma Selena Go­mez, 23, un­der ett be­sök på en natt­klubb i Las Ve­gas.

– Orlando dök upp på ef­ter­fes­ten till ett av Se­le­nas gig och de bör­ja­de ta på varand­ra in­för al­la gäs­ter där. Se­dan smet de iväg till ett bås för att kys­sas och my­sa, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten TMZ.

HA­DE EN FLING

För två år se­dan ryk­ta­des Selena och Orlando ha en fling, ef­ter att de setts ihop på en kon­sert. Se­dan dess ska stjär­nor­na ha hål­lit kon­tak­ten, om än på en vän­skap­lig ni­vå. I ja­nu­a­ri i år träf­fa­de Orlando sin nya tjej Katy på Gram­my-ga­lans ef­ter­fest och där­ef­ter bör­ja­de de dej­ta. På sisto­ne har re­la­tio­nen bli­vit allt mer se­ri­ös, de dök till ex­em­pel upp till­sam­mans på den tren­di­ga Met- ga­lan ny­li­gen. – De är väl­digt för­äls­ka­de, sa en käl­la ti­di­ga­re i år. Men nu ver­kar det allt­så va­ra an­nat ljud i skäl­lan.

SKYL­LER PÅ SELENA

En­ligt upp­gift ska Katy ha bli­vit ra­san­de när bil­der­na på hen­nes kil­le och Selena läck­te ut i pres­sen – men inte på Orlando.

– Katy skyl­ler allt på Selena. Hon är för­ban­nad på hen­ne och vill att hon ska hål­la sig bor­ta till var­je pris. Hon vill verk­li­gen li­ta på Orlando, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Sång­ers­kans vän­ner ska dock inte va­ra för­vå­na­de över vad som har hänt.

– De var­na­de hen­ne för Orlando. Han är en ökänd player, sä­ger käl­lan.

Lyc­kan blev kort­va­rig för det nya su­per­pa­ret Orlando Bloom och Katy Per­ry. De här nya bil­der­na vi­sar näm­li­gen Orlando och ex­flam­man Selena Go­mez, un­der en het stund på en natt­klubb i Las Ve­gas.

"DE SMET IVÄG FÖR ATT KYS­SAS" Orlando och Selena ska ha smu­git un­dan till ett privat bås för att kun­na pus­sas och kra­mas ifred.

Katy upp­ges – av för­klar­li­ga skäl – va­ra ra­san­de på vad som har hänt. Främst ska hon va­ra för­ban­nad på Selena. ” Katy vill att hon ska hål­la sig bor­ta från Orlando”, sä­ger en käl­la.

Det var ef­ter en av Se­le­nas kon­ser­ter som Orlando dök upp. ” De bör­ja­de ta på varand­ra in­för al­la gäs­ter”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.