BRAD PITT SHOPPADE FÖR 270 MIL­JO­NER

Veckans NU! - - MIX -

Peng­ar är ing­et pro­blem för Brad Pitt, 52. Ny­li­gen spen­de­ra­de han drygt 270 mil­jo­ner kro­nor på en timme när han be­sök­te en auk­tion för an­ti­ka möb­ler.

– Han dök upp, viss­te vad han vil­le ha och drog, sä­ger Bill Ket­te­rer, äga­ren av Digs­mo­dern showroom i söd­ra Ka­li­for­ni­en en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Snac­ka om att ha guld­byx­or­na på!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.