KOL­LA MI­NA LÅNGA FING­RAR!

Veckans NU! - - MIX -

Mo­del­len Bella Ha­did, 19, vi­sar tyd­ligt vad hon tyc­ker om att bli fo­to­gra­fe­rad i smyg me­dan hon job­bar un­der ett pho­tos­hoot. Mmmm… pus­sar…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.