SO­NEN SPÅRAR UR!

Veckans NU! - - MIX -

Pro­ble­men med Ma­don­nas son Roc­co es­ka­le­rar yt­ter­li­ga­re. Ny­li­gen fång­a­des 15- åring­en på bild med ett gäng kom­pi­sar un­der en bro i Lon­don. en – Han rök­te kons­ti­ga ci­ga­ret­ter och drack sprit di­rekt ur flas­kan, sä­ger käl­la. På sisto­ne har Roc­co hängt en hel del med äld­re kil­lar. De ska ha fått ho­nom att pro­va bå­de det ena och det and­ra, vil­ket har gjort Madonna än­nu mer oro­lig för sin son.

Brå­ken om barnen sägs ha gjort Madonna djupt de­pri­me­rad och hon dric­ker sprit och äter ta­blet­ter för att dö­va smär­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.