HÅNGLADE MED NY KIL­LE

Veckans NU! - - RED CARPET -

Mis­ter du en står dig tu­sen åter – ett tal­språk som Ky­lie tycks ta på störs­ta all­var. Re­a­li­ty­stjär­nan spil­ler näm­li­gen ing­en tid åt att grå­ta över Ty­ga. Ny­li­gen sågs hon rul­la tunga med rap­pa­ren Ty Dol­la $ ign, 31, på Ny­lon x Bcge­ne­ra­tion Young Hol­ly­wood Par­ty. – Det var inte me­ning­en att nå­gon skul­le få re­da på det, för Ty har flick­vän, skri­ver saj­ten Me­di­a­ta­ke­out. Aj aj aj, hur ska det gå?

” Att en kvin­na häv­da­de att hon ha­de le­gat med Ty­ga var il­la nog, men det blev all­de­les för många kvin­nor för att Ky­lie skul­le kun­na ig­no­re­ra det”, sä­ger käl­lan. ” Ibland fun­ge­rar det helt en­kelt inte”, kom­men­te­rar Ty­ga upp­brot­tet. Ba­ra dagar ef­ter att re­la­tio­nen tog slut sågs rap­pa­ren till­sam­mans med en ny tjej.

"HAN LJÖG HEN­NE RAKT UPP I AN­SIK­TET"

Rap­pa­ren ska bland an­nat ha kopp­lats ihop med mo­del­len tilli­ka sång­ers­kan Mol­ly O'ma­lia, 15.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.