"MA­GIC MI­KE" BLIR SCENSHOW

Veckans NU! - - MIX -

Det är näs­tan för bra för att va­ra sant. Nu blir den sex­i­ga fil­men ” Ma­gic Mi­ke”, med bland and­ra Chan­ning Ta­tum, 36, i hu­vud­rol­len, li­ve­fö­re­ställ­ning. Sho­wen kom­mer att sät­tas upp i Las Ve­gas och Chan­ning kom­mer till­sam­mans med två ko­re­o­gra­fer att re­gis­se­ra den. Pre­miä­ren drö­jer dock, i mars 2017 får vi se snyg­ga hun­kar dan­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.