OZZY OTRO­GEN MOT SHARON

HON KAS­TA­DE UT HO­NOM

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FO­TO: IBL- AOP

Black Sab­bath- rock­sång­a­ren Ozzy Os­bour­ne har fått det hett om öro­nen se­dan hust­run Sharon ny­li­gen upp­täck­te att han har le­gat med en an­nan kvin­na.

– Sharon blev helt ga­len, sä­ger en käl­la.

Ef­ter 34 stor­mi­ga år till­sam­mans ver­kar Sharon Os­bour­ne, 63, nu ha fått nog av sin 67- åri­ge ma­ke Ozzys sned­steg. Ny­li­gen ska Sharon näm­li­gen ha upp­täckt att roc­ka­ren va­rit otro­gen – och kas­tat ut ho­nom. En­ligt upp­gift har Ozzy le­gat med hår­sty­lis­ten Michel­le Pugh, 45.

– Sharon blev helt ga­len och an­kla­ga­de Ozzy för att ha haft en af­fär, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en The Sun och fort­sät­ter:

– Hon sa att hon har miss­tänkt det en läng­re tid och nu ha­de be­vis.

INTE FÖRS­TA GÅNG­EN

Kil­lar­na tror att Sharon kan ha upp­täckt otro­he­ten då hon har sno­kat ige­nom makens mo­bil­te­le­fon.

– Hon har gjort det ti­di­ga­re för att kol­la om han an­vän­der dro­ger, sä­ger käl­lan.

Ozzy har va­rit otro­gen mot Sharon fle­ra gång­er ti­di­ga­re, nå­got som hust­run bland an­nat be­rät­ta­de om i sin talkshow ” The Talk” ti­di­ga­re i år.

– Jag hit­ta­de två av vå­ra barn­flic­kor i säng med Ozzy vid oli­ka till­fäl­len, be­rät­ta­de Sharon.

Den här gång­en ver­kar Sharon dock inte vil­ja för­lå­ta ma­ken. Han ska ha åkt ut med hu­vu­det fö­re och har se­dan dess bott på ho­tell.

Fort­sätt­ning föl­jer…

Chock­be­sked! Sharon Os­bour­ne har kas­tat ut ma­ken Ozzy ef­ter att hon fått re­da på att han har be­dra­git hen­ne. "HON BLEV HELT GA­LEN"

ÄLSKARINNAN !

En­ligt upp­gift har rock­sång­a­ren haft en af­fär med hår­sty­lis­ten Michel­le Pugh. ” Sharon sa att hon har miss­tänkt det en läng­re tid och nu ha­de be­vis”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.