APAR SIG

Veckans NU! - - MIX -

An­ting­en är To­ri Spel­ling, 43, väl­digt vig, el­ler så kom­mer vi att få se hen­ne hop­pa på kryc­kor ef­ter den här in­ci­den­ten…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.