BE­BIS NUM­MER TVÅ FÖR KERRY WASHING­TON

Veckans NU! - - MIX -

När ” Scan­dal”- skå­di­sen Kerry Washing­ton, 39, vi­sa­de sig på rö­da mat­tan un­der Met- ga­lan späd­de hon på ti­di­ga­re gra­vidryk­ten ge­nom att läg­ga en hand på den väx­an­de ma­gen. Ef­ter det har stjär­nans re­pre­sen­tant be­kräf­tat att Kerry vän­tar sitt and­ra barn till­sam­mans med ma­ken tilli­ka ame­ri­kansk fot­bolls­spe­la­ren Nnamdi Asomug­ha. Pa­ret har se­dan ti­di­ga­re dot­tern Isa­bel­le, 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.