DA­VID HASSELHOFF HAR FÖR­LO­VAT SIG

Veckans NU! - - MIX -

Ef­ter näs­tan fem års dej­tan­de har ” Bay­watch”- skå­di­sen Da­vid Hasselhoff, 63, nu gått ner på knä och fri­at till flick­vän­nen Hay­ley Ro­berts, 35. Stjär­nan över­ras­ka­de sin 27 år yng­re kär­lek med en pick­nick på stran­den i Ma­li­bu.

– Vi var rör­da till tå­rar bå­da två. Jag ha­de ab­so­lut ing­en aning om att han skul­le gö­ra det. Jag är fort­fa­ran­de över­väl­di­gad, sä­ger Hay­ley en­ligt tid­ning­en Hel­lo!

Stort grat­tis!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.