LEA MICHE­LE KÄR IGEN!

RO­MAN­SEN BLOMSTRAR

Veckans NU! - - MIX - AV: BELLA HANS­SON FO­TO: IBL- AOP

Dags att gå vi­da­re! Lea Miche­le har tor­kat tå­rar­na ef­ter se­pa­ra­tio­nen från Matt­hew Paetz och har hit­tat kär­le­ken i tv­stjär­nan Robert Buck­ley.

Ifebru­a­ri i år drab­ba­des ” Scream qu­e­ens”- stjär­nan Lea Miche­le, 29, av en chock då pojk­vän­nen se­dan näs­tan två år till­ba­ka, Matt­hew Paetz, 31, gjor­de slut. En­ligt upp­gift var Lea över­ty­gad om att han skul­le fria, men så blev det allt­så inte. Nu har skå­di­sen hit­tat en ny man att tit­ta djupt i ögo­nen, näm­li­gen ” izom­bie”stjär­nan Robert Buck­ley, 35.

EN GENTLEMAN

Robert, som även är känd från tv­se­ri­er som ” One tree hill”, och ” Lip­stick jung­le”, är en­ligt upp­gift myc­ket för­tjust i Lea och är dess­utom en rik­tig gentleman.

– De gil­lar varand­ra och hål­ler på att lä­ra kän­na varand­ra, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Pe­op­le.

MY­SIG DEJT

Ny­li­gen sågs stjär­nor­na på en dejt på re­stau­rang­en Mi­lo & Oli­ve i San­ta Mo­ni­ca. – De satt vid ba­ren och go­sa­de. Han drog ut hen­nes stol till och med, sä­ger ett ögon­vitt­ne i tid­ning­en Us We­ek­ly och fort­sät­ter: – De tog på varand­ra he­la ti­den. Gul­ligt!

Le­as ex Matt­hew dumpade hen­ne i feb­ru­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.