FÖRST BECK­HAM, NU SONGZ… KHLOÉS GALNA SINGELLIV!

Veckans NU! - - NEWS - AV: PAULINA BÅNGE FOTO: IBL- AOP, BULLS

Var­för nöja sig med en när man kan få fle­ra? Khloé Kar­dashi­an har haft hän­der­na ful­la med hun­ki­ga kil­lar på sisto­ne.

Det har gått någ­ra må­na­der se­dan Khloé Kar­dashi­an, 32, en gång för al­la be­stäm­de sig för att klip­pa ban­den från ex­ma­ken La­mar Odom, 36. Se­dan dess har re­a­li­ty­stjär­nan san­ner­li­gen in­te le­gat på lat­si­dan när det kom­mer till he­ta män. Ny­li­gen kopp­la­des hon ihop med ame­ri­kansk fot­bolls­spe­la­ren Odell Beck­ham Jr, 23, och nu upp­ges hon dej­ta rap­pa­ren Trey Songz, 31.

– De hång­la­de på Khloés fö­del­se­dags­fest, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

JOB­BIG TID

Khloé har haft en job­big tid på sisto­ne. Ef­ter ex­ma­ken La­mars överdos för­ra året be­stäm­de hon sig för att ge äk­ten­ska­pet en and­ra chans för att hjäl­pa ho­nom att kom­ma på föt­ter igen, och en­ligt upp­gift har det tärt myc­ket på stjär­nan. Ny­li­gen be­stäm­de hon sig dock för att gå vi­da­re på rik­tigt, och nu ver­kar hon änt­li­gen lyck­lig igen.

– Jag kom till en punkt då jag var tvung­en att ta ett be­slut om att fo­ku­se­ra på mitt eget väl­be­fin­nan­de och min egen gläd­je. Jag gjor­de allt jag kun­de och höll ut in i det sista, skrev Khloé då i Le­na Dun­hamns ny­hets­brev Len­ny.

TRÄF­FA­DES I SMYG

Strax där­på sågs hon på en natt­klubb ihop med Odell. En­ligt upp­gift ha­de stjär­nor­na då träf­fats i smyg i fle­ra må­na­der. Men nu ver­kar fo­kus lig­ga nå­gon helt an­nan­stans om man ska tro de se­nas­te rap­por­ter­na från Hol­ly­wood.

– Khloé är för­äls­kad i Trey. De hång­la­de vilt på en natt­klubb i Las Ve­gas i ju­li, sä­ger en källa.

Det ver­kar onek­li­gen som att Khloé nju­ter för fullt av fri­he­ten som sing­el­li­vet in­ne­bär – och vi äls­kar det!

Så många snub­bar, så li­te tid!

Khloé upp­ges ha haft en job­big tid se­dan skils­mäs­san från La­mar Odom, så det är verk­li­gen på ti­den att hon får nju­ta li­te av till­va­ron igen!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.