DÄR­FÖR BÄR JADEN SMITH KJOL

Veckans NU! - - MIX -

Will Smit­hs son Jaden, 18, är känd för sin ut­mär­kan­de stil, men har fått många att hö­ja li­te ex­tra på ögon­bry­nen då han har bu­rit kjol. Ny­li­gen be­rät­ta­de stjär­nan att han har en bak­tan­ke med att ha på sig plag­get.

– Jag gör det för att om fem år då ett barn går till sko­lan i kjol kom­mer han in­te att bli sla­gen och and­ra ung­ar kom­mer in­te att bli ar­ga på ho­nom, för­kla­ra­de Jaden i tid­ning­en Ny­lon och fort­sat­te:

– Jag tar smäl­len så att mi­na barn och kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner kom­mer att tyc­ka att sa­ker och ting är nor­ma­la som in­te var det fö­re min tid.

He­ja Jaden!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.