BUNKRAR UPP

Veckans NU! - - MIX -

Tror du verk­li­gen att det här räc­ker? Skå­de­spe­lers­kan Jessica Al­ba, 35, ver­kar ha hand­lat mat till ett helt kom­pa­ni.

Scar­lett Johansson, 31, tjä­nar mest av al­la kvin­nor i Hol­ly­wood – men är än­då miss­nöjd. På lis­tan över de 10 bäst be­tal­da skå­di­sar­na är hon näm­li­gen den en­da tje­jen. – Det är fak­tiskt en typ av be­svi­kel­se, sä­ger hon en­ligt saj­ten News. Ca­me­ron Di­az är den näst bäst be­tal­da kvin­nan, på plats 19.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.