DET BLEV EN DOT­TER FÖR LIV TYLER

” VÅ­RA HJÄR­TAN EX­PLO­DE­RAR AV KÄR­LEK”

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP

Nu är hon här! Skå­di­sen Liv Tyler, 39, och hen­nes fäst­man tilli­ka fot­bolls- agen­ten Da­vid Gard­ner, 35, har väl­kom­nat sitt and­ra ge­men­sam­ma barn till värl­den – en dot­ter. Ef­ter föd­seln pos­ta­de Liv en bild på Instagram där man ser be­bi­sen my­sa i sin pap­pas famn.

– Hal­lå! Vår vack­ra flic­ka är här! Lu­la Ro­se Gard­ner. Vi är så lyck­li­ga att vå­ra hjär­tan ex­plo­de­rar av kär­lek, skrev stjär­nan till bil­den.

Även Da­vid de­la­de bil­den på sin Instagram med tex­ten:

– Hon är otro­ligt vac­ker, mår bra och lyck­ligt­vis lik sin mam­ma!

BARN FRÅN TI­DI­GA­RE ÄK­TEN­SKAP

Pa­ret har se­dan ti­di­ga­re so­nen Sai­lor, 1, till­sam­mans. Liv har även so­nen Mi­lo, 11, ihop med ex­ma­ken Royston Lang­don, me­dan Da­vid har so­nen Gray, 8, från sitt ti­di­ga­re äk­ten­skap. Skå­de­spe­lers­kan be­rät­ta­de ny­li­gen om hur det känns att få de yngs­ta bar­nen så tätt ef­ter varand­ra. – Jag har va­rit gra­vid två år i rad. Det känns som att jag har va­rit det för all­tid, sa hon då en­ligt saj­ten Daily Mail.

” The Lef­to­vers”- stjär­nan Liv Tyler har bli­vit mam­ma för tred­je gång­en. Den här gång­en blev det en flic­ka för skå­di­sen som har två poj­kar se­dan ti­di­ga­re.

– Hon är lyck­ligt­vis lik sin mam­ma, skri­ver fäst­man­nen Da­vid Gard­ner på Instagram.

Hur­ra! Stor­ken har änt­li­gen lan­dat på nytt hos Liv Tyler. "JAG HAR VA­RIT GRA­VID TVÅ ÅR I RAD" Jag är full av Liv!

Ny­li­gen väl­kom­na­de hon och fäst­man­nen Da­vid Gard­ner en flic­ka till­sam­mans och vi­sa­de upp un­der­ver­ket i sociala medier. Pa­ret har se­dan ti­di­ga­re so­nen Sai­lor ihop.

Liv är även mam­ma till so­nen Mi­lo som hon har ihop med ex­ma­ken Royston Lang­don.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.