SURFAR DU PÅ EN KÄRLEKSVÅG, JUS­TIN? BIEBER PÅ STRANDDEJT MED SE­LE­NA GO­MEZ- KO­PIA

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: PAULINA BÅNGE FOTO: IBL- AOP, FAMEFLYNET

Jus­tin Bieber om­ger sig så of­ta med snyg­ga tje­jer att det bör­jar bli svårt att hål­la koll på al­la. Ny­li­gen till­bring­a­de han en hel dag på stran­den ihop med bru­net­ten Alexandra Rodrí­gu­ez.

Som­mar, sol och he­ta bru­dar. Sång­a­ren Jus­tin Bieber, 22, le­ver onek­li­gen dröm­men just nu. Dess­utom ver­kar han ha skaf­fat sig en ny, ro­lig hob­by – wa­ke­board! Ny­li­gen drog han till Mi­a­mi Be­ach med mo­del­len Alexandra Rodrí­gu­ez och där im­po­ne­ra­de han på sitt säll­skap ge­nom att stå sta­digt på vå­gor­na.

HÄNG­DE PÅ EN YACHT

Utö­ver att plas­ka i vatt­net till­bring­a­de Jus­tin och Alexandra någ­ra tim­mar på en lyxy­acht. De väck­te myc­ket upp­märk­sam­het bland de and­ra sol­dyr­kar­na på plats – men fle­ra av dem miss­tog en­ligt upp­gift mo­del­len för Jus­tins ex Se­le­na Go­mez, 23.

– Alexandra är väl­digt lik Se­le­na. Jus­tin har verk­li­gen en typ, skri­ver saj­ten Daily Mail.

LEK­TE MED BROR­SAN

Med på re­san var även Jus­tins sex­å­ri­ge lil­le­bror Jax­on, som ver­ka­de upp­skat­ta att få li­te kva­li­tets­tid med sto­re­bror­san. – De lek­te och bu­sa­de vid poo­len, sä­ger en källa. Lå­ter som en väl­digt lyc­kad sol­se­mes­ter för Bieber tyc­ker vi!

"DE BU­SA­DE VID POO­LEN" Kanske var sång­a­ren li­te ex­tra in­spi­re­rad av sitt vack­ra säll­skap – mo­del­len Alexandra Rod­ri­gu­ez! Visst på­min­ner hon en del om Jus­tins ex Se­le­na Go­mez?

Ef­ter att ha hängt på en lyxy­acht i någ­ra tim­mar smet Alexandra och Jus­tin iväg för att få va­ra på tu man hand ett tag. Ro­man­tiskt vär­re!

Jax­on ver­ka­de även kom­ma väl­digt bra över­ens med Alexandra. Kan det va­ra nå­got se­ri­öst på gång för Bieber?

Med på re­san var även Jus­tins sex­å­ri­ge bror Jax­on, som ver­ka­de upp­skat­ta att få li­te kva­li­tets­tid med sin sto­ra idol i li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.