ÄNT­LI­GEN

Veckans NU! - - RED CARPET -

So­ci­e­tetstje­jen Nicky Hil­ton har vän­tat och vän­tat – nio må­na­der för att va­ra ex­akt – och nu har hon fått sitt barn!

– Hon kom­mer att bli en fan­tas­tisk mor, sä­ger syr­ran Pa­ris.

Vil­ken taj­ming! På sin förs­ta bröl­lops­dag föd­des Nicky Hil­ton, 32, och ma­ken Ja­mes Rot­h­schilds dot­ter Lily- Gra­ce Victo­ria Rot­h­schild. Ho­tel­larv­ta­gers­kan upp­märk­sam­ma­de själv det lus­ti­ga sam­man­träf­fan­det på Instagram.

– Tack­sam för den bäs­ta bröl­lops­dags­gå­van nå­gon­sin. Vår vack­ra dot­ter Lily- Gra­ce, skrev hon då.

Det lil­la gläd­jekny­tet föd­des den 10 ju­li på BB i

"BAR­NET KOM PÅ BRÖLLOPSDAGEN" Ba­bylyc­ka! Nicky Hil­ton och hen­nes ma­ke Ja­mes Rot­h­schild har bli­vit för­äld­rar till en flic­ka som fått nam­net Lily- Gra­ce.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.