MAM­MA!

NICKY HILTONS DOT­TER ÄR HÄR

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: BELLA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

New York, där de äk­ta ma­kar­na bor.

PA­RIS ÄR GLAD

Det här är förs­ta barn­bar­net för Nickys för­äld­rar, och hen­nes sto­ra­sys­ter Pa­ris, 35, har ti­di­ga­re ut­tryckt sin sto­ra gläd­je över att bli mos­ter.

– Jag kan in­te ens be­skri­va käns­lan, jag är så glad och för­vän­tans­full för Nickys skull. Hon kom­mer att bli en fan­tas­tisk mor och jag vill bli den bäs­ta mos­tern nå­gon­sin, sa Pa­ris någ­ra vec­kor in­nan be­bi­sen kom.

Nicky och Ja­mes träf­fa­des 2011 och för­lo­va­de sig 2014. Nu är de allt­så tre i fa­mil­jen! Stort grat­tis!

Nicky och Ja­mes gif­te sig den 10 ju­li 2015 – och prick på da­gen ett år se­na­re kom bar­net. Vil­ken taj­ming!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.