LEO DI­CAPRIO NÄ­RA EN "BAYWATCH"- ROLL

Veckans NU! - - MIX -

Oscarsvin­na­ren Le­o­nar­do Di­caprio, 41, var en gång i ti­den nä­ra att få en roll i kult­se­ri­en ” Baywatch”. En­ligt pro­du­cen­ter­na Mi­chael Berk och Douglas Sch­wartz gjor­de Leo en au­di­tion för rol­len som Da­vid Has­sel­hoffs son i se­ri­en, men Da­vid tyck­te att Leo, då 15 år, var för gam­mal.

– Da­vid trod­de att det skul­le få ho­nom att se äld­re ut, sä­ger Sch­wartz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.