FA­MIL­JEN FÖRST! ALESSANDRA AMBROSIOS LEK­FUL­LA STRANDDAG

Veckans NU! - - MIX - AV: PAULINA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Vi smäl­ter när vi ser de här bil­der­na från mo­del­len Alessandra Ambrosios my­si­ga fa­mil­je­se­mes­ter på den spans­ka ön Ibi­za. Gul­li­ga ung­ar, snyg­ga bi­ki­nis och strå­lan­de sol­sken – kan li­vet bli bätt­re?

Två­barns­mam­man Alessandra Am­bro­sio, 35, tog med sin jämn­å­ri­ge ma­ke Ja­mie Ma­zur och de­ras två barn An­ja, 7, och No­ah, 4, till Ibi­za i Spa­ni­en för li­te kva­li­ta­tiv fa­mil­je­tid. Un­der de so­li­ga se­mester­da­gar­na lyc­ka­des de kläm­ma in så­väl båt­häng på en lyx­ig yacht som bus och stoj i ha­vet. De vux­na t i l l bring­a­de även någ­ra tim­mar i varsin sol­stol.

FLE­RA OLI­KA BI­KI­NIS

Alessandra – som vi­sa­de sin av­unds­vär­da kropp i fle­ra oli­ka bi­ki­nis – såg till att för­e­vi­ga de här­li­ga stun­der­na med sin mo­bil­te­le­fon, och pub­li­ce­ra­de även fle­ra bil­der på sociala medier.

– Fa­mil­jen är bäst, kon­sta­te­ra­de stjär­nan på Instagram.

ÅK­TE TILL MYKONOS

Vad fa­mil­jen gjor­de när da­gar­na på Ibi­za var slut? Drog ra­ka spåret vi­da­re på näs­ta sol­se­mes­ter såklart! Då var det den gre­kis­ka ön Mykonos som gäll­de. – Se­mes­ter för all­tid, skrev mo­del­len på Instagram. Vi vill ha ditt liv, Alessandra!

Hash­tag­gen # fa­mily­go­als skul­le pas­sa bra till den här bil­den. Alessandra och Ja­mie häng­de med bar­nen på en lyxy­acht. Här syns he­la fa­mil­jen po­se­ra på däck.

"EF­TERÅT DROG DE VI­DA­RE PÅ NÄS­TA SE­MES­TER" Vid ett till­fäl­le pas­sa­de mo­del­len på att ge­nom­fö­ra ett yo­ga­pass i so­len.

Hur gul­li­ga är in­te Ales­sand­ras barn An­ja och No­ah?!

Allt gick hur bra som helst…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.