DET HÖLL IN­TE LÄNGE… ÖVER MEL­LAN LEA MICHELE & RO­BERT!

Veckans NU! - - MIX - AV: BELLA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Just nu går det in­te så bra på kär­leks­fron­ten för ” Glee”- skå­di­sen Lea Michele, som är sing­el igen ef­ter att ha gjort slut med Ro­bert Buck­ley.

Säg den kär­lek som va­rar för evigt. Så kanske skå­di­sen Lea Michele, 30, tän­ker ef­tersom än­nu ett för­hål­lan­de har gått i kras. I mit­ten av maj blev det of­fi­ci­ellt att Lea och ” izom­bie”skå­di­sen Ro­bert, 35, dej­ta­de. Men nu, ba­ra någ­ra må­na­der se­na­re är kär­leks­hi­sto­ri­en slut. En­ligt upp­gift är de fort­fa­ran­de vän­ner ef­ter att ha ta­git ett ge­men­samt be­slut om att in­te läng­re va­ra ett par.

DE­LA­DE MED SIG

Lea och Ro­bert por­trät­te­rar ett kär­lekspar i se­ri­en ” Di­men­sion 404” som de just har spelat in, och un­der sin kor­ta re­la­tion hann de de­la med sig av många bil­der på varand­ra i sociala medier. Bland an­nat fi­ra­de de USA: s na­tion­dal­dag till­sam­mans.

– Jag är väl­digt lyck­lig. Jag har den bäs­ta som­ma­ren nå­gon­sin, sa Lea i tid­ning­en Pe­op­le kort in­nan det tog slut.

Vi hop­pas att stjär­nans som­mar som sing­el blir än­nu bätt­re!

"DET VAR ETT GE­MEN­SAMT BE­SLUT"

Lea Michele har in­te tur när det kom­mer till att ha långa re­la­tio­ner just nu. Ny­li­gen gjor­de hon slut med pojk­vän­nen se­dan någ­ra må­na­der till­ba­ka, Ro­bert Buck­ley.

” Glee”- stjär­nan för­lo­ra­de sin då­va­ran­de pojk­vän tilli­ka kol­le­ga Co­ry Mon­te­ith 2013 då han gick bort till följd av en he­ro­inö­verdos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.