AM­BER RO­SE LIG­GER MED KAR­DASHI­ANS EX

BYTT ÄR BYTT!

Veckans NU! - - MIX - AV: BELLA HANS­SON FOTO: IBL- AOP, BULLS

Vem har sagt att be­gag­nat in­te är bra? In­te Am­ber Ro­se i al­la fall, som sägs ha rag­gat upp Khloé Kar­dashi­ans ex French Mon­ta­na.

Vi vet, det kan va­ra svårt att hål­la re­da på kän­di­sar­na i Hol­ly­wood när det känns som om al­la dej­tar al­la. Den här gång­en är det Ka­nye Wests ex Am­ber Ro­se, 32, som hit­tat kär­le­ken i Khloé Kar­dashi­ans ex French Mon­ta­na, 31. Ny­li­gen sågs de på en stor fest i Ma­li­bu till­sam­mans. Bå­de French och Am­ber var kläd­da i vitt och ögon­vitt­nen be­rät­tar en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe att de såg ut att ha en ro­lig kväll. När par­tyt bör­ja­de ta slut läm­na­de stjär­nor­na plat­sen sam­ti­digt – i Frenchs vi­ta Rolls Royce.

EN EN­DA RÖ­RA

Det är som sagt in­te förs­ta gång­en som Am­ber har en kopp­ling till fa­mil­jen Kar­dashi­an. Hon var mel­lan 2008 och 2010 till­sam­mans med Kim Kar­dashi­ans ma­ke Ka­nye West, och är för­u­tom det bäs­ta kom­pis med Kylie Jenners av- och på­pojk­vän Ty­gas ex Blac Chy­na. Blac Chy­na är idag till­sam­mans med Rob Kar­dashi­an. French å sin si­da är kom­pis med Ka­nye och Tyga, och dej­ta­de Khloé un­der 2014. Vem mer än vi har hu­vud­värk?

"DE SÅG UT ATT HA EN RO­LIG KVÄLL" Mo­del­len Am­ber Ro­se är på kär­leks­sti­gen – nu har hon valt att gå vägen till Khloé Kar­dashi­ans ex French Mon­ta­na! Ovan syns stjär­nor­na läm­na en blöt ute­kväll till­sam­mans i rap­pa­rens bil.

Am­ber har även and­ra kopp­ling­ar till Kar­dashi­an- fa­mil­jen. Hon är bäs­tis med Blac Chy­na, 28, som har barn med Kylie Jenners pojk­vän Tyga, och som nu­me­ra är ihop med Rob Kar­dashi­an. Puh!

… me­dan Am­ber ha­de ett för­hål­lan­de med Ka­nye West, 38, mel­lan 2008 och 2010.

Som van­ligt är Kim Kar­dashi­an, 35, med i bil­den när det blir dra­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.