SELENAS HE­TA HÅNGEL – MED EN TJEJ!

HAR HON FÅTT NOG AV KIL­LAR?

Veckans NU! - - MIX - AV: PAULINA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Ef­ter ett stru­ligt av- och på- för­hål­lan­de med Jus­tin Bieber har sång­ers­kan Se­le­na Go­mez kopp­lats sam­man med bland and­ra Or­lan­do Bloom och Ni­all Ho­ran. Men nu ver­kar hon ha en helt an­nan stjär­na i sik­te.

Se­le­na Go­mez, 23, har dej­tat en rad he­ta kän­dis­män ef­ter upp­brot­tet från pojk­vän­nen Jus­tin Bieber, 22, för någ­ra år se­dan. Men sor­ry kil­lar, nu ver­kar hon ha fått smak för sin egen plan­hal­va. Ny­li­gen pub­li­ce­ra­de sång­ers­kan Ruby Carr, 19, en Snapchat- vi­deo där hon hång­lar loss med stjär­nan.

– Det var verk­li­gen hett, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

DAN­SA­DE & SKRAT­TA­DE

Den my­si­ga stun­den mel­lan tje­jer­na ska ha ägt rum un­der en fest i sam­band med fi­ran­det av USA: s na­tio­nal­dag den 4 ju­li.

– Det gick vilt till. Se­le­na skrat­ta­de och dan­sa­de till­sam­mans med Ruby he­la nat­ten, sä­ger en källa.

Tje­jer­na ska ha lärt kän­na varand­ra ef­tersom de delar skiv­bo­lag, och snabbt bli­vit go­da vän­ner. Men nu ver­kar det allt­så som att det kan va­ra mer än ba­ra vänskap på gång.

SJUNG­ER I BAND

Ruby är en av med­lem­mar­na i ban­det Ba­ha­ri. Ny­li­gen släpp­te de sin förs­ta sing­el ” Dan­ci­ng on the sun” och un­der Selenas se­nas­te tur­né var de för­band.

– Vi vill in­spi­re­ra folk att le­va i nu­et, har Ruby sagt om sin mu­si­ka­lis­ka driv­kraft.

Det ver­kar onek­li­gen som att hon in­spi­re­rar Se­le­na i al­la fall!

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R Se­le­na Go­mez ver­kar ha en här­lig sing­el­som­mar. Hen­nes se­nas­te flört är nå­got otip­pad. Ef­ter att ha kopp­lats sam­man med en rad kän­da män har stjär­nan näm­li­gen fång­ats på bild ihop med den unga sång­ers­kan Ruby Carr. "VI VILL IN­SPI­RE­RA FOLK"

Ruby la själv upp en vi­deo på Snapchat där hon och Se­le­na kys­ser varand­ra. Det rör­de upp en storm bland tje­jer­nas fans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.