KÄNDISARNA KÄNDEKÄNDE SIG VACK­RA

Veckans NU! - - VECKAN I BILDER -

En osä­ker kvin­na vak­nar upp ef­ter ett fall och kän­ner sig som den vack­ras­te kvin­nan i värl­den – det är pre­mis­sen i Amy Schu­mers nya film ” I fe­el pret­ty”! Och en rul­le som kr yl­lar av girl po­wer för­tjä­nar gi­vet­vis en rik­tigt stjärn­fylld pre­miär­fest – full med coo­la och be­und­rans­vär­da kvin­nor!

Kväl­lens hu­vud­per­son, Amy Schumer, 37, var en rik­tig färg­klick i en ro­sa och röd fest­stass sig­ne­rad Bran­don Max­well. Bran­don Max­well

Ak­tri­sen Busy Philipps, 38, mat­cha­de sitt ro­sa hår med en rik­tig dröm­blå­sa från Christi­an Si­i­a­no.

Svart och luf­tigt från Es­ter Ab­ner var 25- åri­ga Oli­via Cul­pos me­lo­di.

” All about that bass”sång­ers­kan Meg­han Trai­nor, 24, var all about that ba­rax­lat!

Det är in­te myc­ket färg på 31- åri­ga Sashe­er Za­ma­tas klän­ning, färg klic­ken fick istäl­let de oran­ge skor­na stå för!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.