EVA LONGORIA HAR BLI­VIT MAM­MA!

Eva Longoria och hen­nes man José Bastón har bli­vit för­äld­rar! Den 19 ju­ni väl­kom­na­de de sin ny­föd­da lil­le prins till värl­den.

Veckans NU! - - I BILDER - AV: AG­NET­HE ALM FO­TO: STELL A PI CTURES

En så­dan gläd­je! Eva Longoria, 43, har änt­li­gen bli­vit mam­ma för förs­ta gång­en. I de­cem­ber för­ra året av­slö­ja­de hon och ma­ken José Bastón, 50, att de vän­ta­de barn och den 19 ju­ni kom de­ras son, San­ti­a­go En­ri­que Bastón, till värl­den.

– Vi är så tack­sam­ma för den här un­der­ba­ra väl­sig­nel­sen, sä­ger pa­ret i tid­ning­en Ho­la USA.

Se­dan ny­he­ten att det låg en li­ten bul­le i Evas ugn kom ut har skå­di­sen va­rit allt an­nat än hem­lig­hets­full. Bland an­nat har hon öp­pet be­rät­tat om att hon ha­de det li­te tufft i bör­jan av gra­vi­di­te­ten.

– Jag var så il­lamå­en­de och trött, be­rät­ta­de hon i tid­ning­en US We­ek­ly.

SOV PÅ JOB­BET

Att Eva sam­ti­digt var tvung­en att re­gis­se­ra ko­me­di­se­ri­en ” The Mick” var in­te till hen­nes för­del.

– Jag trod­de att de skul­le tyc­ka att jag var en usel re­gis­sör för att jag ba­ra sov he­la ti­den. Jag tog en tupp­lur så fort jag fick chan­sen, be­rät­tar hon.

Men all­ting ord­na­de upp sig och de sista må­na­der­na njöt stjär­nan till ful­lo av sin gra­vi­di­tet.

– Jag är full av ener­gi och den svå­ra förs­ta tri­mestern är över. Nu är jag i de gyl­le­ne må­na­der­na, sa hon i feb­ru­a­ri i tid­ning­en Pe­op­le.

Lil­le San­ti­a­go är Evas förs­ta barn, men ef­tersom José har tre barn se­dan ti­di­ga­re får den ny­föd­de so­nen en här­lig sys­konska­ra att växa upp med.

Vi öns­kar den lil­la fa­mil­jen stort grat­tis!

Eva Longoria och hen­ne ma­ke José Bastón bröt tyst­na­den i de­cem­ber och sva­ra­de på gra­vidryk­te­na. En stolt ny­bli­ven mam­ma. Eva fick sitt förs­ta barn som 43- åring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.