SELENAS HEM­LI­GA BRÖSTJOBB!

Det har va­rit ovan­ligt tyst om Se­le­na Go­mez un­der en pe­ri­od, men nu tror fan­sen att de vet varför...

Veckans NU! - - Gossip - AV: ERI KA S VENS­SON FO­TO: I BL

” Implan­ta­ten är jät­testo­ra!”

Det är svårt att göm­ma sig när man har flest Instagram- föl­ja­re i he­la värl­den, så när Se­le­na Go­mez, 26, in­te gjor­de så myc­ket ljud från sig i slu­tet av som­ma­ren bör­ja­de hen­nes fans ge­nast oroa sig. Men när stjär­nan i bör­jan av sep­tem­ber de­la­de en bild på sig själv på Instagram trod­de sig fle­ra av hen­nes föl­ja­re ve­ta varför hon va­rit så från­va­ran­de.

– Så det är där hon har va­rit, hon har åter­häm­tat sig ef­ter en bröst­för­sto­ring, skri­ver en föl­ja­re.

GWYNETH CHOCKAS

Bil­den i frå­ga vi­sar sång­ers­kan i en tajt svart ärm­lös klän­ning, som myc­ket rik­tigt vi­sar upp ett par be­tyd­ligt fyl­li­ga­re bröst än var stjär­nan är van att sy­nas med. Och det var fle­ra i kom­men­tarsfäl­tet som re­a­ge­ra­de.

– Nå­gon har skaffat jät­testo­ra bröstimplan­tat, skri­ver en föl­ja­re.

Även fle­ra sto­ra Hol­ly­wood­namn har no­te­rat stjär­nans nya bom­ber.

– Wow­zer! skri­ver skå­di­sen Gwyneth Paltrow, 45.

VILL VA­RA SOM CAR­DI

Även om Se­le­na in­te själv har ut­ta­lat sig om plastikryk­te­na, har hon ti­di­ga­re pra­tat po­si­tivt om skön­hets­ingrepp, och bland an­nat hyl­lat 25- åri­ga rap­pa­ren Car­di B: s öpp­na in­ställ­ning till att lägga sig un­der kni­ven.

– Det är ing­et fel med det. Car­di B har va­rit en stor in­spi­ra­tions­käl­la för mig ny­li­gen. Hon är fan­tas­tisk och är stolt över det hon har gjort. Så jag är ab­so­lut in­te dö­man­de, har Se­le­na sagt i Bill­board ma­ga­zi­ne.

Ef­ter kom­men­tarsstor­men har sång­ers­kan ra­de­rat bil­den.

Selenas fans chockas av hen­nes, nu­me­ra ra­de­ra­de, Instagram- bild.

Vi är va­na att se stjär­nan med be­tyd­ligt mind­re byst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.