Triss i par!

Veckans NU! - - Contents - ERI­KA SVENSSON Ti­te­l­an­sva­rig vec­kansnu@ al­ler. com

Löv is in the air! Nu har Amor va­rit i far­ten igen och skju­tit si­na pi­lar åt al­la håll och kan­ter, så det blir myc­ket höst­mys i Dröm­fa­bri­ken fram­ö­ver!

Finns det en mer kär­leks­full till­ställ­ning än ett bröl­lop? Vi tror knap­past det!

På brit­tis­ka prin­ses­san Eu­ge­ni­es kän­di­stä­ta vig­sel­ce­re­mo­ni ny­li­gen var De­mi Mo­o­re en av de in­bjud­na gäs­ter­na. Men hon ver­kar ha glömt att det in­te var hon som skul­le ha bröl­lop­snatt när hon föll pla­dask för af­färs­man­nen Ja­mes Midd­le­ton. Lå­ter nam­net be­kant? Jo då, han är lil­le­bror till prins Wil­li­ams fru Ka­te Midd­le­ton!

Ho­kus po­kus, simsa­la­bim!

” Har­ry Pot­ter”- stjär­nan Em­ma Wat­son har trol­lat fram en ny kär­lek, ef­ter upp­brot­tet från ” Glee”skå­di­sen Chord Over­stre­et. Stjär­nan har setts my­sa med af­färs­man­nen Bren­dan Wal­la­ce på en ro­man­tisk re­sa till Mex­i­ko. El­ler my­sa är kanske en un­der­drift, då de prak­tiskt ta­get grov­hång­la­de in­för öv­ri­ga se­mester­fi­ra­re!

Man kan sä­ga att det blev en ma­gisk re­sa!

I för­ra num­ret av Veckans NU! kun­de vi av­slö­ja att Chan­ning Ta­tum har hit­tat kär­le­ken på nytt i sång­ers­kan Jes­sie J. Nu vill in­te hans ex­fru Jen­na De­wan va­ra säm­re, då även hon har gått vi­da­re med en ny, pri­sad skå­dis! Vem han är? Det kan ni lä­sa om på si­da 68.

Vi öns­kar dig en här­lig stund med oss på Veckans NU!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.