PIZ­ZA BIANCO

Vego - - VI KAN INTE SLUTA KRYDDA MED... -

2 piz­zor

Piz­za bianco är piz­za ut­an to­mat­sås. I stäl­let an­vänds här en färskost som får le­ka till­sam­mans med en kryd­dig pesto och tunt ski­vad po­ta­tis. Psst... om du in­te or­kar el­ler hin­ner gö­ra egen piz­za­deg, köp fär­dig!

Piz­za­deg

10 g färsk jäst 3 dl kallt vat­ten 7 dl ve­te­mjöl 1 msk oliv­ol­ja ½ msk salt

Pesto

5 dl löst pac­ka­de blad av ba­si­li­ka, kir­skål, näss­la och mask­ros ca 8 blad ramslök el­ler till öns­kad smak ½ dl sol­roskär­nor

½ dl oliv­ol­ja

2 msk nä­ringsjäst salt och svart­pep­par

Top­ping

150 g färskost, t ex Oat­ly påMac­kan 4 po­ta­ti­sar

2 tsk tor­kad ros­ma­rin

Piz­za­deg

Rör ut jäs­ten i li­te av vatt­net. Till­sätt res­te­ran­de vat­ten och de öv­ri­ga in­gre­di­en­ser­na. Rör sam­man till en deg och låt stå i rumstem­pe­ra­tur ca 8 tim­mar.

Pesto

Mixa sam­man in­gre­di­en­ser­na till peston med en stav­mix­er. Sma­ka av med salt och pep­par.

Top­ping

1. Ski­va po­ta­ti­sen i mil­li­me­ter­tun­na ski­vor.

2. De­la de­gen i två de­lar och kav­la ut till två run­da piz­zor. Lyft över på bak­plåts­pap­pers­kläd­da plå­tar.

3. Bred ut färskos­ten på de­gen. Klic­ka på peston och strö över po­ta­tis­ski­vor­na. Kryd­da med ros­ma­rin.

4. Ba­ka gär­na på en bak­sten, an­nars på en plåt, i 250 gra­der i ca 15 mi­nu­ter el­ler tills po­ta­ti­sen har fått fint med färg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.