Vi vill för­änd­ra ho­tell­fru­kosten med en rad här­li­ga recept.

Vego - - INNEHÅLL -

Om du ska bo på ho­tell el­ler ba­ra kän­ner för att spri­da grön in­spi­ra­tion, skic­ka län­ken till ho­tell runt om i lan­det för att vi­sa hur enkelt det är att la­ga en grö­na­re fru­kost­buffé åt al­la. Län­ken är: ve­go­mag­si­net.se/ho­tell­fru­kost.

Det kanske in­te ger re­sul­tat di­rekt, men det öpp­nar för­hopp­nings­vis upp nå­gons ögon för en helt ny grön värld, och snart kan vi al­la nju­ta av mum­si­ga våff­lor, mäng­der av på­lägg och frasiga cro­is­san­ter.

Fler fru­kostre­cept på hem­si­dan

Vi har lagt till en egen ka­te­go­ri un­der me­ny­knap­pen på hem­si­dan med ba­ra ”ho­tell­fru­kost”-recept, så att du kan fros­sa i allt från french to­ast, smoot­hi­es och cro­is­san­ter till fru­kost­bowls, bröd, crum­pets, scram­bled to­fu och an­nat gott.

#Ve­go­ho­tell

Tag­ga de ho­tell som är fan­tas­tis­ka och de som kanske be­hö­ver li­te mer hjälp på fru­kost­fron­ten.

Sve­ri­ges förs­ta ve­gans­ka ho­tell­brunch!

Den smått fan­tas­tis­ka brun­chen hit­tar du på Ra­dis­son Blu Royal Park Ho­tel i Ha­ga­par­ken, Stock­holm. Vad sägs om ko­kos­bacon, ve­gans­ka os­tar, svamp­pa­té, söt­po­ta­tis­pom­mes, ve­gansk ca­pre­se, glass och hem­la­gad ko­kosyog­hurt med kris­pig gra­no­la? Bra job­bat!

Ve­go­vän­li­ga ho­tell

Tip­sa oss gär­na om de ho­tell som är rik­tigt bra så kan vi bör­ja lis­ta de bäs­ta ve­go­ho­tel­len på ve­go­ma­ga­si­net.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.