Vec­ko­me­nyn

Vego - - INNEHÅLL - RECEPT OCH FOTO: MAT­TI­AS KRISTI­ANS­SON

4 por­tio­ner För glu­ten­fritt al­ter­na­tiv an­vänd glu­ten­fri pas­ta

Den här krä­mi­ga rö­ran med sol­tor­ka­de to­ma­ter kan man även an­vän­da som på­lägg, el­ler var­för in­te klic­ka på ett kex. Vi an­vän­der pas­ta­vatt­net för att spä­da rö­ran till rätt kon­si­stens.

pas­ta för 4 per­so­ner 2 för­pack­ning­ar kid­ney­bö­nor à 400 g, ca 6 dl kok­ta

8 sol­tor­ka­de to­ma­ter, hac­ka­de 1 msk to­mat­puré

1 msk oliv­ol­ja, el­ler ol­ja från bur­ken med to­ma­ter

1 vit­löks­klyf­ta, ri­ven

½ kru­ka ba­si­li­ka, fin­hac­kad pas­ta­vat­ten, för kon­si­sten­sen salt, svart­pep­par ev. chi­li­fla­kes

1. Ko­ka pas­tan en­ligt an­vis­ning­ar­na på för­pack­ning­en.

2. Skölj bö­nor­na och mixa ihop med sol­tor­ka­de to­ma­ter, to­mat­puré, oliv­ol­ja och vit­lök. An­vänd en stav­mix­er el­ler mat­be­re­da­re. Sma­ka av med salt och pep­par.

3. Vänd ner den fin­hac­ka­de ba­si­li­kan. Späd even­tu­ellt med pas­ta­vat­ten.

4. Blan­da to­mat­rö­ran med pas­tan och ser­ve­ra på di­rek­ten. Strö even­tu­ellt över li­te chi­li­fla­kes om du vill ha li­te het­ta.

Vår vec­ko­me­ny är all­tid en­kel, krav­lös och kos­tar in­te många kro­nor. Den är till för att gö­ra din var­dag än­nu mer lätt­han­ter­lig, spe­ci­ellt när du är ex­tra hung­rig ef­ter en dag på jobb el­ler plugg. Vär­man­de broc­co­li­sop­pa, taco­bif­far och man­del­mas­se­per­si­kor är ba­ra någ­ra av här­lig­he­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.