INDISK ENCHILADA MED CURRYFÄRS

Vego - - VEGOSKOLAN -

4 por­tio­ner

För glu­ten­fritt al­ter­na­tiv an­vänd glu­ten­fria tor­til­la­bröd

För folk som är nya i ve­go­värl­den är taco­fre­da­gar­na lät­tast att ve­go­fi­e­ra. Byt ba­ra kött­fär­sen mot so­ja­färs! Här har vi ta­git en tra­di­tio­nell enchilada, men i stäl­let för en mex­i­kansk krydd­ning sat­sar vi på in­diskt. Psst… färs­fyll­ning­en är även su­per­god på egen hand till­sam­mans med ris och en klick man­go chut­ney.

En­chi­la­das­ås

1 burk kros­sa­de to­ma­ter à 400 ml

1 tsk chili­pul­ver

1 tsk tor­kad ore­gano

1 tsk spis­kum­min salt svart­pep­par

1 msk majs­stär­kel­se + 1 dl vat­ten

Indisk färs

300 g so­ja­färs

1 gul lök, fin­hac­kad 2 vit­löks­klyf­tor, fin­hac­ka­de 1 burk ko­kos­mjölk à 400 ml 1 msk gul cur­ry

1 dl ros­ta­de ko­kos­fling­or

salt svart­pep­par

8 me­del­sto­ra tor­til­la­bröd

En­chi­la­das­ås

1. Blan­da ihop kros­sa­de to­ma­ter, chili­pul­ver, ore­gano, spis­kum­min, salt och pep­par i en ka­strull. Ko­ka upp un­der om­rör­ning.

2. Rör ut majs­stär­kel­sen i vatt­net och blan­da ner i to­mat­så­sen. Låt putt­ra tills den tjock­nar nå­got.

Indisk färs

1. Stek so­ja­fär­sen, gul lök och vit­lök i li­te ol­ja tills so­ja­fär­sen bör­jar få färg och lö­ken har mjuk­nat.

2. Häll på ko­kos­mjölk och cur­ry och låt bubb­la på tills ko­kos­mjöl­ken har ko­kat in.

3. Rör ner de ros­ta­de ko­kos­fling­or­na och sma­ka av med salt och pep­par.

4. Sätt ug­nen på 225 gra­der.

5. För­de­la fär­sen på tor­til­la­brö­den och rul­la ihop. Lägg ner i en gra­täng­form.

6. Bred ut en­chi­la­das­å­sen över och gra­ti­ne­ra allt i 20 minuter el­ler tills brö­den bör­jar få li­te färg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.