BÖNGRYTA MED KO­KOS­MJÖLK OCH GRÖNKÅL

Vego - - BALJVÄXTER -

4 por­tio­ner

Ska man ba­ra väl­ja en en­da gry­ta ur boken så mås­te det bli den här. Den har många in­gre­di­en­ser, men är väl värd be­svä­ret. Den går ut­märkt att gö­ra i för­väg och det är inga pro­blem att den står i ky­len ett dygn.

3 gu­la lö­kar, tun­na klyf­tor 3 vit­löks­klyf­tor, hac­ka­de

1 röd chi­li, hac­kad (med el­ler ut­an kär­nor be­ro­en­de på pre­fe­rens)

2 msk oliv­ol­ja

2 pap­ri­kor, ski­va­de

10 körs­bärsto­ma­ter, i klyf­tor

300 g färsk grönkål, hac­kad

1 burk kid­ney­bö­nor à 400 g, ca 3 dl kok­ta

1 burk so­ja­bö­nor à 400 g, ca 3 dl kok­ta

1 burk pas­se­ra­de to­ma­ter à 400 g

1 msk sam­bal oe­lek

1 burk ko­kos­mjölk à 400 ml

½ ci­tron, saf­ten

2 la­ger­blad

1 grön­saks­bul­jong­tär­ning

3 dl pumpafrön

½ tsk salt

1 krm svart­pep­par

1 kru­ka per­sil­ja ros­ta­de ko­ko­schips till gar­ne­ring

1. Bryn lök, vit­lök och chi­li i oliv­ol­ja någ­ra minuter i en gry­ta.

2. Blan­da ner pap­ri­ka och to­mat i gry­tan. Till­sätt även den hac­ka­de grönkå­len och låt allt frä­sa yt­ter­li­ga­re någ­ra minuter.

3. Rör i bö­nor, pas­se­ra­de to­ma­ter, sam­bal oe­lek, ko­kos­mjölk, ci­tronsaft, la­ger­blad och bul­jong­tär­ning. Låt sju­da i 7-8 minuter.

4. Ros­ta pumpafrön i en torr stek­pan­na.

5. Sma­ka av gry­tan med salt och pep­par. Till­sätt pumpafrön. Gar­ne­ra med per­sil­ja och ros­ta­de ko­ko­schips.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.