Vall­moka­kor med ci­tron

Vego - - VI KAN INTE SLUTA KRYDDA MED… -

Vall­mo och ci­tron är en smak­kom­bo sänd från him­len. De vack­ra, blå­svar­ta vall­mo­frö­na med sin lätt nö­ti­ga smak går strå­lan­de ihop med den pig­ga sma­ken från ri­vet ci­tron­skal. Vall­mocupca­kes med ci­tron har va­rit väl­dans po­pu­lä­ra, men nu har vi fört över det till små knap­ri­ga ko­la­ka­kor. De här är så be­ro­en­de­fram­kal­lan­de att det är li­ka bra att gö­ra en dub­bel sats. Ah! Men så går de även bra att fry­sa in och ta fram när du får ovän­tat be­sök… el­ler ovän­tat kak­sug.

ca 30 st

150 g smör, t ex mjölk­fritt

1 ½ dl ljust musco­va­do­soc­ker ½ dl ljus si­rap

4 ½ dl ve­te­mjöl

1 ci­tron, ri­vet skal

1 tsk bak­pul­ver

1 tsk va­nilj­soc­ker

2-3 msk vall­mo­frön

1. Tär­na smö­ret och blan­da med musco­va­do­soc­ker, ljus si­rap, ve­te­mjöl, ci­tron­skal, bak­pul­ver och va­nilj­soc­ker i en skål. Nyp ihop till en gans­ka klad­dig deg. Plas­ta in och låt stå i ky­len i 2 tim­mar så att den blir fast.

2. Rul­la ut de­gen till två rul­lar och lägg på en bak­plåts­pap­pers­klädd plåt. Plat­ta till dem lätt med han­den.

3. Pensla rul­lar­na med vat­ten och strö över vall­mo­frön.

4. Gräd­da i 175 gra­der i 16 mi­nu­ter. Ta ut och skär upp i sne­da snitt in­nan läng­der­na sval­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.