SEITANGRILLSPETT

Vego - - VEGOSKOLAN -

4 por­tio­ner

En fast, smak­rik och saf­tig sei­tan som pas­sar per­fekt att gril­la, an­ting­en he­la bif­far el­ler sku­ren i ku­ber och på spett.

3 dl kros­sa­de to­ma­ter 2 dl sto­ra vi­ta bö­nor ½ dl ne­u­tral ol­ja

4 msk ljus so­jas­ås 1 msk vitvins­vi­nä­ger 2 msk to­mat­puré

2 tsk se­nap

2 tsk liquid smo­ke 1 grön­saks­bul­jong­tär­ning 2 tsk lök­pul­ver

2 tsk vit­lökspul­ver

1 tsk mald ing­e­fä­ra

1 tsk rökt pap­ri­ka

1 tsk svart­pep­par

1 tsk salt

½ tsk cay­en­ne­pep­par

4 ½ dl veteg­lu­ten/glu­ten­mjöl 1 grön­saks­bul­jong­tär­ning

1. Följ in­struk­tio­ner­na för seitanbiffar, steg 1-6.

2. Skär de­gen i fy­ra li­ka sto­ra bif­far och plat­ta till dem li­te för att få ut even­tu­ell luft. Lägg dem på gall­ret och kör se­dan i mit­ten av ug­nen i 40 min.

3. Ta en stor ka­strull och ko­ka upp ca 3 li­ter vat­ten med en grön­saks­bul­jong­tär­ning. Lägg i bif­far­na och sjud i 20 min.

4. Ta upp bif­far­na och lägg i en form/fat och häll i bul­jong som täc­ker ca hälf­ten av bif­far­na. Låt sval­na till rumstem­pe­ra­tur (ca 1 tim­me) och för­va­ra se­dan i kyl­skåp i minst 8 tim­mar in­nan de ska ätas. Låt gär­na bif­far­na lig­ga i li­te bul­jong även i kyl­skåpet.

5. Skär sei­ta­net i bi­tar och trä på grill­spett till­sam­mans med val­fria grön­sa­ker. Lägg på gril­len och pensla med grill­ol­ja och/el­ler BBQ-sås när de bör­jar bli kla­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.