SEITANKORV

Vego - - VEGOSKOLAN -

Det här är en mild men smak­rik korv att ha på mor­gon­mac­kan. Tan­ken är in­te att här­ma pric­kig korv el­ler lik­nan­de ut­an att gö­ra ett rik­tigt gott på­lägg som på­min­ner om korv i smak och kon­si­stens.

1 dl sto­ra vi­ta bö­nor

½ dl rött vin, mat­lag­nings­vin går bra ½ dl ne­u­tral ol­ja

1 ½ dl vat­ten

3 msk to­mat­puré

2 msk ljus so­jas­ås

1 tsk se­nap

2 tsk liquid smo­ke

1 msk lök­pul­ver

1 msk vit­lökspul­ver

1 msk pap­rika­pul­ver 1 tsk salt

1 tsk svart­pep­par

1 tsk strö­soc­ker

1 tsk ros­ma­rin

1 tsk tim­jan

½ tsk krydd­pep­par ½ tsk cay­en­ne­pep­par

3 ½ dl veteg­lu­ten/glu­ten­mjöl 1 grön­saks­bul­jong­tär­ning

1. Lägg ner allt ut­om glu­ten­mjö­let i en hög be­hål­la­re och mixa till en slät bland­ning ut­an klum­par.

2. Häll upp glu­ten­mjö­let i en stor skål.

3. Häll ner väts­kan (an­vänd en slic­ke­pott för att få ut allt ur be­hål­la­ren) och blan­da tills du har en deg.

4. Ta upp de­gen på en bänk och knå­da i cir­ka 2 mi­nu­ter.

5. For­ma till en tjock korv, ca 20 cm. Låt vi­la 10 min.

6. Ta en stor ka­strull och ko­ka upp 3 li­ter vat­ten med en grön­saks­bul­jong­tär­ning.

7. Plat­ta till kor­ven och rul­la den li­te för att få ut even­tu­ell luft och for­ma se­dan till en tjock korv igen.

8. Ta en bit ost­duk/sil­duk (el­ler an­nat lik­nan­de tyg) som är ca 40 x 40 cm. Rul­la in kor­ven och knyt var­je än­de med bo­mulls­snö­re, stek­snö­re el­ler ju­te­snö­re. An­vänd en påskläm­ma för att hål­la än­den me­dan du kny­ter med snö­ret. Rul­la tight.

9. Lägg ner kor­ven i bul­jong­en och sjud se­dan i 80 min. Ha loc­ket på glänt. Vänd kor­ven ett par gång­er.

10. Lägg över kor­ven i en skål och täck hal­va med bul­jong. Låt sval­na till rumstem­pe­ra­tur och klipp se­dan av stek­snö­ret och ta bort ty­get. Lägg över kor­ven i en på­se. För­va­ra i kyl­skåp minst 8 tim­mar in­nan du skär en ski­va och läg­ger på mac­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.