PANN­BRÖD MED ARA­BIS­KA TILL­BE­HÖR

Vego - - VE­GOS VEC­KO­MEN Y MAR­BE­TE MED ENK­LA KAS­SEN -

4 por­tio­ner, ca 12 bröd

När jag läng­tar till min pap­pas so­li­ga hem­land Ma­roc­ko bru­kar jag gö­ra far­mors au­ber­gi­ne­rö­ra och äta till pann­bröd. Brö­den mås­te jä­sa länge, men det är väl värt vän­tan – de blir här­ligt se­ga och go­da.

Pann­bröd

25 g jäst

2 ½ dl ljum­met vat­ten 6-7 dl ve­te­mjöl spe­ci­al 1 tsk flingsalt

Au­ber­gi­ne­rö­ra

2 au­ber­gi­ner, ca 300 g

3 msk oliv­ol­ja

1 ci­tron, fin­ri­vet skal och saft 1 tsk mald spis­kum­min

1 ny­pa chi­li­fla­kes

1 vit­löks­klyf­ta, fin­hac­kad

1 msk fin­hac­kad färsk ko­ri­an­der salt svart­pep­par

Kamut­ve­te

2 msk smör, t ex mjölk­fritt 2 dl kokt kamut­ve­te

To­mat­sal­lad

1 ask cock­tail­to­ma­ter, hal­ve­ra­de 1 li­ten röd­lök, fin­hac­kad

½ ci­tron, saf­ten

2 msk oliv­ol­ja

1 msk fin­hac­kad färsk ko­ri­an­der salt svart­pep­par

Myn­tayog­hurt

2 dl na­tu­rell yog­hurt, t ex so­ja- el­ler hav­reyog­hurt

2 msk fin­hac­kad färsk myn­ta

Pann­bröd

1. Rör ut jäs­ten i ½ dl ljum­met vat­ten. Till­sätt 3 msk ve­te­mjöl och rör till en lös deg. Jäs de­gen över­täckt på ett svalt stäl­le i 30 mi­nu­ter.

2. Till­sätt res­ten av det ljum­ma vatt­net, res­ten av mjö­let samt salt. Ar­be­ta de­gen kraf­tigt i någ­ra mi­nu­ter. Sätt att jä­sa un­der bak­duk i yt­ter­li­ga­re 2 tim­mar.

3. De­la de­gen i ca 12 bi­tar och for­ma till bol­lar. Kav­la ut tun­na, run­da bröd på väl mjö­lat bak­bord.

4. Stek brö­den ett par mi­nu­ter på var­je si­da på me­del­vär­me i en stek­pan­na ut­an fett, tills de har fått fin färg på bäg­ge si­dor. Lägg brö­den att sval­na un­der en bak­duk för att de in­te ska tor­ka.

Au­ber­gi­ne­rö­ra

1. Sätt ug­nen på 200 gra­der.

2. Lägg au­ber­gi­ner­na he­la på en plåt med bak­plåts­pap­per och sätt in i mit­ten av ug­nen. Ba­ka au­ber­gi­ner­na i ca 30 mi­nu­ter tills de är mju­ka. De­la dem på mit­ten och skra­pa ur in­ne­hål­let. Släng ska­let.

3. Het­ta upp ol­jan i en stek­pan­na och till­sätt au­ber­gi­neköt­tet. Mo­sa det med en gaf­fel till en slät rö­ra och stek un­der om­rör­ning i ca 10 mi­nu­ter tills det mesta av väts­kan har för­svun­nit.

4. Mixa till en slät bland­ning till­sam­mans med fin­ri­vet ci­tron­skal, ci­tronsaft, spis­kum­min, chi­li­fla­kes, fin­hac­kad vit­lök och ko­ri­an­der. Sma­ka av med salt och pep­par.

Kamut­ve­te

Het­ta upp smö­ret i en stek­pan­na och fräs kamut­ve­tet i ett par mi­nu­ter un­der om­rör­ning, tills det har fått li­te färg och bli­vit knap­rigt. Häll upp i en skål.

To­mat­sal­lad

Lägg to­ma­ter och lök i en skål till­sam­mans med ci­tronsaft, ol­ja och ko­ri­an­der. Blan­da och sma­ka av med salt och pep­par.

Myn­tayog­hurt

Blan­da yog­hurt med fin­hac­kad myn­ta. Ser­ve­ra brö­den med al­la go­da till­be­hör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.