CI­TRON­PAS­TA MED EDA­MA­ME­BÖ­NOR

Vego - - MEGA VEGO -

4 por­tio­ner För glu­ten­fritt al­ter­na­tiv an­vänd glu­ten­fri pas­ta

Om in­te or­det ”fräscht” ha­de känts så trå­kigt och ut­tja­tat så ha­de det pas­sat per­fekt som be­skriv­ning på den här pas­ta­rät­ten. Le­ta ef­ter bö­nor­na i frys­dis­ken!

pas­ta för 4 per­so­ner

500 g grö­na so­ja­bö­nor (eda­ma­me­bö­nor

ut­an skal)

2 vit­löks­klyf­tor, fin­hac­ka­de

1 krm chi­li­fla­kes raps­ol­ja att ste­ka i 1 ci­tron, skal och saft ev. 1 dl ri­ven par­me­sa­nost, t ex mjölk­fri

från Vi­o­li­fe flingsalt svart­pep­par

Till ser­ve­ring ruco­la el­ler maches­al­lat ci­tron oliv­ol­ja

1. Ko­ka pas­tan en­ligt an­vis­ning­ar­na på för­pack­ning­en.

2. Ko­ka upp lätt­sal­tat vat­ten i en li­ten ka­strull och ko­ka bö­nor­na i två mi­nu­ter. Låt dem se­dan rin­na av i ett durk­slag.

3. Fräs vit­lö­ken i raps­ol­ja i en stek­pan­na till­sam­mans med chi­li­fla­kes i nå­gon mi­nut. Vit­lö­ken ska ba­ra bli mjuk, in­te få färg.

4. Lägg i so­ja­bö­nor­na och låt dem bli var­ma. Riv ska­let från en ci­tron, och blan­da ner det i pan­nan.

5. Häll av vatt­net från pas­tan, men spa­ra en de­ci­li­ter. Blan­da pas­ta med bö­nor, pas­ta­vat­ten och even­tu­ellt ri­ven par­me­san. Strö över flingsalt och ny­ma­len svart­pep­par.

6. Ser­ve­ra med pres­sad ci­tron och oliv­ol­ja. Det är gott med ruco­la el­ler maches­al­lat till!

Me­ga vego (Ord­front för­lag) är li­te av en best of av Sa­ra Asks och Li­sa Bjär­bos ti­di­ga­re böc­ker ”Me­ra vego” och ”Än­nu me­ra vego”, plus ett gäng nya recept. Allt är su­perin­spi­re­ran­de för de som re­dan äter ve­ge­ta­riskt och ve­ganskt el­ler som vill äta mer...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.