Män­ni­skans pla­net

Vetenskapens topp 10 - - Innehåll -

Läs om hur vi har for­mat värl­den om­kring oss – de störs­ta och mins­ta län­der­na, de högs­ta bygg­na­der­na, de högst be­läg­na stä­der­na ...

Värl­den for­mas av oss män­ni­skor – vå­ra hus, vå­ra stä­der, vå­ra ga­tor och in­te minst vårt sto­ra an­tal. Här har vi sam­lat siff­ror och fakta som vi­sar hur män­ni­skan har på­ver­kat jor­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.