Ang­el­fal­len

979 m

Vetenskapens topp 10 - - Jorden -

Ve­ne­zu­e­la

Värl­dens högs­ta oav­brut­na vat­ten­fall ström­mar ner från top­pen av pla­tå­ber­get Auy­an­te­pui och har ett fritt fall på 807 me­ter. På det lo­ka­la språ­ket pe­mon he­ter fal­let Ke­re­pa­ku­pai Vená (”den dju­pas­te plat­sens vat­ten­fall”). Nam­net Ang­el­fal­len fick vat­ten­fal­let ef­ter den ame­ri­kans­ka pi­lo­ten Jim­mie Ang­el, som först flög över fal­let 1933.

Brow­ne Falls i ma­je­stä­tis­ka Doub­t­ful Sound på Nya

Ze­e­lands sydö. Tu­gela­fal­len i Syd­af­ri­ka för­svin­ner i ett moln av

vat­ten­dim­ma.

Ang­el­fal­len stör­tar ner från Auy­an­te­pui i Ve­ne­zu­e­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.