Grön­land

2 175 600 km2

Vetenskapens topp 10 - - Jorden -

En­ligt tra­di­tion be­trak­tas in­te kon­ti­nen­ter som öar, an­nars skul­le Austra­li­en slå Grön­land tre gång­er om med si­na 7 692 024 km2. Men värl­dens störs­ta ö är spar­samt be­fol­kad och har knappt 60 000 in­vå­na­re. Un­ge­fär 80 pro­cent av ytan täcks av ett enormt istäc­ke.

Un­ge­fär 80 pro­cent av Grön­lands yta lig­ger un­der ett stort istäc­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.