Ed­win Hubble

Vetenskapens topp 10 - - Rymden -

1889–1953

Upp­täck­te Hub­bles lag och slöt sig till att uni­ver­sum ex­pan­de­rar.

Ame­ri­ka­nen Hubble var en ti­dig an­häng­a­re till tan­ken att det finns and­ra ga­lax­er bort­om Vin­ter­ga­tan. La­gen som upp­kal­lats ef­ter ho­nom anger att has­tig­he­ten med vil­ken ga­lax­er av­lägs­nar sig från oss är pro­por­tio­nell mot de­ras av­stånd från jor­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.